Dekandan

Boğaziçi Üniversitemizin Değerli Öğrencileri, Öğretim Üyeleri, Mezunları ve Öğrenci Adayları;

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İ.İ.B.F.) 63 senelik geçmişiyle, uzun süredir Türkiye’nin kendi alanında en çok tercih edilen eğitim birimi olma gururunu taşımaktadır. Fakülte çatısı altında bulunan İktisat, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri’ne, 2020 yılında YKS sınavı ile kabul edilen toplam 290 öğrenci, ÖSYM verilerine göre ülke bütününde sınava katılan yaklaşık iki buçuk milyon öğrencinin arasında ilk 1000’in içinde yer almıştır. Bu sonuçla Fakültemizin tüm ana bilim dalları, alanlarında en yüksek taban başarı sıralamasına sahip üniversite bölümleri olmuştur.

Fakültemizin ülkemizin en başarılı öğrencileri tarafından istikrarlı bir şekilde tercih edilmesindeki nedenler arasında, köklü geçmişinin getirdiği birikim, seçkin öğretim üyelerinin mevcudiyeti ve yüksek yetkinlik ve etik değerlere sahip mezunlarımızın hem yurt içi hem de yurt dışında yönetim, müteşebbislik ve araştırma konularındaki emsalsiz başarıları bulunmaktadır. Fakültemizdeki öğretim üyeleri, akademik derecelerini dünyanın en iyi okullarından kazanmış olan ve bilimsel araştırmalara sunulan eğitimin yüksek kalitesi kadar önem veren kişilerden oluşmaktadır.

Fakültemizin ana misyonu, öğretim üyelerinin akademik alana ek olarak özel ve kamu sektöründe edinmiş oldukları tecrübelerini geleceğin yöneticileri, akademisyenleri ve araştırmacılarını yetiştirmek için aktarmalarıdır.

Öğrencilerimizin, eğitim hayatları sonrasında, özel sektörde ve kamuda, düşünsel faaliyetlerde ve bilimsel araştırmalarda zirveyi hedefleyen ve bu hedefe ulaşan bireyler olmasına katkıda bulunmak için belli başlı öncelikler gözetilmektedir. Derslerin, öğrencilerimizi dar kalıplara hapsolmadan, verilenin ötesinde yeni bilgileri keşfetmeye ve araştırmaya teşvik edecek şekilde işlenmesi, öğrencilerimizin yerel değil küresel iş dünyasına ve bilimsel ortama uyum sağlamaları, teknik bilgilendirmenin ötesinde, iletişim becerileriyle de donatılmaları eğitim felsefemizin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin profesyonel ve sosyal hayatlarında birlikte yaşama kültürüne sahip, farklılıklara saygı gösteren, topluma karşı sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı ve etik kurallara sadık bireyler olarak yetişmeleri önceliklerimiz arasındadır.

Fakültemiz, günün koşullarına göre uyarlanmış eğitim programıyla öncü bir rol oynamaktadır. Akademik kadrosu ve mezunları itibariyle Türkiye’nin ekonomik, bilimsel, bürokratik ve politik geçmişinde önemli bir yer tutmakta olan Fakültemiz, ileride de liderlik konumunu muhafaza etme kararlılığındadır.

Tüm öğretim üyelerimiz ve çalışanlarımızla, İ.İ.B.F. gelecekte de, geçmişten bugüne taşıdığı başarı geleneğini sürdürme kararlılığında olacak ve alanlarında yetkin ve örnek gösterilecek bireyler yetiştirme taahhüdüne devam edecektir.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. R. Metin Ercan
Boğaziçi Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dekanı

Telefon: (0212) 359-6809

E-posta: mercan@boun.edu.tr

Detaylı Özgeçmiş