İletişim

Boğaziçi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
34342 Bebek/İstanbul

Dekanlık: (+90) (212) 359 65 01
Öğrenci İşleri: (+90) (212) 359 65 00
Faks: (+90) (212) 263 73 79
 

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI:

 

 

Fakülte Sekreterliği

: (+90) (212) 359 65 29

Dekan Sekreterliği

: (0212) 359 65 01

Özlük İşleri

: (0212) 359 7467

Öğrenci işleri

: (0212) 359 65 00

Bina Amiri

: (0212) 359 76 91

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

: (0212) 359 65 29

 

 

Faks :

: (0212) 263 73 79

 

 

e-mail:

: senkon@boun.edu.tr

 

 

Adres:

Boğaziçi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Güney Kampüs
34342
Bebek/Beşiktaş
İstanbul/Türkiye

 

 

BÖLÜMLER:

 

 

İşletme Bölümü:

Adres:

Güney Kampüs/İktisadi ve İdari Bilimler Binası

Tel :

(0212) 359 65 03

Fax :

(0212) 287 78 51

Ekonomi Bölümü:

Adres :

Güney Kampüs /İktisadi ve İdari Bilimler Binası

Tel :

(0212) 359 65 05

Fax :

(0212) 287 24 53

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü:

Adres :

Güney Kampüs/İktisadi ve İdari Bilimler Binası

Tel :

(0212) 359 65 04

Fax :

(0212) 287 24 55