Yönetim Kurulu

,

Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Prof. Dr. Murat ÖNDER (Dekan) 

 (Dekan Yardımcısı) *

 (Dekan Yardımcısı) *

Prof. Dr. Sadiye Mine Eder( Profesör Temsilcisi/Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü )

Prof. Dr. Rıza Metin Ercan (Profesör Temsilcisi/ İşletme Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet Yiğit Gürdal (Profesör Temsilcisi / İktisat Bölümü)

Doç. Dr. Yavuz Acar (Doçent Temsilcisi /İşletme Bölümü)

Doç. Dr. Bekir Burçay Erus (Doçent Temsilcisi/İktisat Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Volkan Çıdam (Dr.Öğretim Üyesi Temsilcisi/Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

 

(*) oy kullanmaksızın