Yönetim Kurulu

,

Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Prof. Dr. Metin ERCAN (Dekan) 

Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu (Dekan Yardımcısı) (Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Doç. Dr. Burçay Erus (Dekan Yardımcısı) (İktisat Bölümü)

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz (İktisat Bölümü)

Prof. Dr. Gün Kut (Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Prof. Dr. Yeşim Arat (Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Prof. Dr. Mine Uğurlu (İşletme Bölümü)

Doç. Dr. Güzin Gülsün Akın ( İktisat Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi M. Hayri Tongarlak (İşletme Bölümü)