Yönetim Kurulu

,

Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Prof. Dr. Murat ÖNDER (Dekan) 

... (Dekan Yardımcısı) (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) *

... (Dekan Yardımcısı) (İktisat Bölümü) *

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz (İktisat Bölümü) (Profesör Temsilcisi/ Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. R. Metin Ercan (İşletme Bölümü) (Profesör Temsilcisi/ Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yeşim Arat (Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) (Profesör Temsilcisi/ Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Güzin Gülsün Akın ( İktisat Bölümü) (Doçent Temsilcisi)

Doç. Dr. B. Gün Kut (Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) (Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Hayri Tongarlak (İşletme Bölümü) (Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi)

 

(*) oy kullanmaksızın